top of page

Privacybeleid

Paté Patiné hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden ter identificatie of om u op de hoogte te houden van geplande activiteiten. Als gebruiker kan u zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens.

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden, tenzij voor de organisatie van activiteiten in samenwerking met andere organisaties. In dat geval worden de persoonsgegevens doorgegeven aan de mede-organisator. Paté Patiné geeft nooit persoonsgegevens door aan commerciële organisaties.

Als gebruiker beschikt u over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.

Paté Patiné kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website via dewelke u naar onze site gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de site permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Deze site en de blog bevatten ook heel veel foto’s. Paté Patiné ziet er op toe dat het beeldmateriaal niet aanstootgevend is en respect behoudt voor de geportretteerden. Indien de foto's niet in de publieke ruimte zijn gemaakt draagt Paté Patiné er zorg voor om steeds uw toestemming te vragen om de foto te publiceren. Mocht u toch op een foto staan en u wenst niet dat deze op deze site blijft, contacteer ons.

bottom of page